Ressurser ▼
Kodeks :: Howto :: Montering av relé for hovedlykter

Montering av relé for hovedlykter

Forfatter: pr0xZen

(Denne guiden er lagt opp for at "hvem som helst" skal få dette til. For dere mer kyndige kan det bli endel "basic" stoff)

Om du, bilen eller annen 3.part skulle lide skade eller tap som følge av denne guiden, kan verken jeg eller Calibra.no holdes ansvarlig. Om du skulle, etter å ha lest guiden, ikke føle deg sikker på at du kan klare dette - la arbeidet utføres av en kyndig fagmann.

Denne guiden er ikke egnet for Xenon-lykter.

Altfor mange Calibra-eiere - ja bileiere generelt, sliter med dårlig lys i de mørke timene. Dette skyldes oftes spenningstap i det gamle og nokså minimalistiske ledningsnettet. Meter på meter med tynne kabler går igjennom mange flaskehalser før det når fram til lyktene. Dette er en fin oppskrift på spenningsfall. 1 Volt spenningstap kan resultere i så mye som 50% lystap.

Det første man bør gjøre, er å sjekke at det faktisk er dette som er grunnen til dårlig lys på DIN bil. Plukk fram multimeteret, og still inn for likespenning (DC). Plukk så av dekslet på lyktene, og dra litt tilbake gummihetten over pære-holderen. Start så motoren.

Mål først spenningen over batteriets pluss-pol og gods (f.eks. motoren, ulakket del av karroseri etc.). Noter/husk utslaget. stikk så pluss-proben på multimeteret på den delen av pæreholderen som du har avdekket med å trekke tilbake gummihetta. Vær VELDIG(!!) nøye med å ikke kortslutte mellom den nylig eksponerte delen, og resten. Skulle du være så uheldig å kortslutte - bytt de respektive sikringene, og kontroller de respektive reléene.

Gjør dette på både nærlys og fjernlys. Om du har mer enn 0.5 volt spenningsforskjell mellom pærene og gods, og batteriet og gods - vil det være lønnsomt å montere lysrele. Om du har mindre spenningstap, kan lystapet skyldes gåene reflektorer, sot, dårlig kontakt etc.

Så - til montering av lysreléer.

Først trenger du deler. Delene nevnt nedenfor er på ingen måte de eneste dugbare, men disse er benyttet av undertegnede med stor suksess.

En tur til biltema skaffer deg følgende:

2 stk Dobbeltrele, lukkede. 40A/12V (Varenr:42145 - Pris:59,90)
2 stk Sikringsholder Flatstift (Varenr:35648 - Pris:11,90)
1 stk Flatstift sikring 20A 5pk (Varenr:24314 - Pris:19,90)


I tillegg trenger du kabel, 2.5mm^2 (ca 5 meter, gjerne for mye enn for lite), god oppdekning av blå og gule kabelsko (isolerte ender er å foretrekke), strips (buntebånd) og krympestrømper store nok til å gå over 2 kabler og litt til. Det kan lønne seg å ha kabler i minst to farger, for å holder styr på hva er hva. Det er også mulig å benytte 4mm^2, men disse er mye stivere og krever endel klipping av kobberledere.

Av verktøy trenger du avisoleringstang/tapetkniv, avbiter, kabelskotang og multimeter.

RELÉER OG SIKRINGER:

Det anbefales på det høyeste å klargjøre reléene og kablene før du skal montere dem. Det kan være trangt å komme til bak lyktene for tilkoblingen.

Grunnen til spenningstapet, er primært tynne kabler og lange avstander. For å få bukt med dette, trenger man tykkere kabler og/eller kortere avstander. Man kan legge nytt lednings- nett, men dette er en stor utfordring. Å montere reléer er en mye lettere sak.

Et rele er en elektrisk styrt bryter. Man trekker tykkere, kortere kabler fra batteriet til lampene via releet (bryteren), og benytter det gamle ledningsnettet for å styre bryteren.Et dobbeltrele som dette, er enkelt og greit to separate reléer i en boks. Grunnen til valget av dobbeltrele er for å kutte ned på et par kabler, sikringer - og gjøre det enklere å feste selve reléet.

På dette reléet finner du flate poler med tallkodene 30, 85, 86 og 87. 85 og 86 er inn/ut for "styrestrømmen". 30 og 87 er inn/ut for den nye strømtilførselen.
Polariteten på pol 85 og pol 86 er ikke viktig for funksjonen.For å tilfredstille krav, og unngå unødige ødelagte reléer, pærer osv - lønner det seg å montere sikringer. Et fint alternativ her er disse sikringsholderene. De benytter flatstift- sikringer - disse er robuste og noe du er helt sikker på å finne på bensinstasjonen om en skulle blåse. 20 ampere sikring skulle holde selv for dem som event. skulle ønske å benytte 100 Watt pærer, dog dette er ikke å anbefale.

FORBEREDNING AV RELÉER OG KABLER:

Ta med reléene ut i bilen, og finn en egnet plass å feste dem. Et dobbeltrele nærmest mulig hver lykt, uten å komme i veien for pæreskift og kobling. Mål så opp hvor lange kabler du trenger fra reléene til batteri, til jording (eventuelt batteriets minuspol), og til lyktene. Legg til 15-20cm ekstra pr lengde - ingenting er kjipere enn å gjøre alt forarbeidet og finne ut at kablene var for korte.

Sett deg godt til rette for å klargjøre reléene til montering. Klipp først opp de lengste kablene, fra reléene til batteri og jord. Klipp her bare en lengde for ny strøm, og en for jord - pr dobbeltrele. Klipp så 4 kabler pr dobbeltrele; 2 for styrestrøm og 2 for ny strøm fra rele til pærene. Klipp i tillegg 2 biter på ca 10-15 cm, pr dobbeltrele.Så til kabelsko-arbeidet. For sikkerhets skyld bør du ha krympestrømpe over alle skjøter som eksponerer bart metall, og press alltid kablene godt inn i kabelskoen, slik at kobberlederne ikke kan synes utenfor kabelskoen. Ta ikke for mye i dog, slik at du "klemmer" over isolasjon. Da vil det ikke være kontakt mellom kabel og kabelsko.

Bildet over er av alle de benyttede kabelskoene, minus en. Uavhengig av bildene, anbefales det å benytte helisolerte kabelsko, ved bruk av flatstift kabelsko (hunn). Fargekodene indikerer hvilket kabelkvadrat de er beregnet for.

Rød: 0.5-1.5 mm^2 Blå: 1.5-2.5 mm^2 Gul: 4-6 mm^2

1. Rød flatstift kabelsko,helisolert(hunn). Benyttes, men i GUL (helisolert). se 3.
2. Rød flatstift kabelsko (hann). Benyttes på original jordledning ved ny jording.
3. Gul flatstift kabelsko (hunn). Benyttes ved "spleising" av strøm- og jordkabler.
4. Gul ringkabelsko. Benyttes ved tilkobling til jord og batteri.
5. Blå flatstift kabelsko (hunn). Benyttes ved tilkobling til reléene.
6. Blå rundstift kabelsko,helisolert(hunn). Benyttes ved tilkobling til lyktene.
7. Blå rundstift kabelsko. (hann). Benyttes ved tilkobling til lyktene.Start ut med sikringsholderne.
Om du benytter biltemas kabelsko-sortement, er dette litt begrenset. Du må derfor benytte gul ringkabelsko i ene enden av sikringsholderen, for at ringen skal passe på batteriets kabelsko. Kontroller at ringen passer på batteriets kabelsko. Avisoler 1cm inkludert det allerede "bare" stykket, og tvinn hardt slik at kobber trådene holder seg samlet. I andre enden av sikringsholderen benytter du kabelsko til å skjøte sikringsholderen på kabelen fra batteriet til reléet. Om du har loddebolt, burde du lodde denne koblingen istedet.
Klem så på gul ringkabelsko i ene enden av kabelen fra jord til reléet (kan hende du må avisolere dobbel lengde, og brette kabelen for at den ikke skal bli for liten for gul kabelsko, og ikke sitte fast etter klemming). Putt sikring i sikringsholderne.

Ta nå for deg andre enden av strøm- og jordkablene.
Du har nå kun en kabel for strøm og en for jord, til tross for et dobbelt rele. Her kommer de 2 bitene på 10-15 cm som ble klippet, inn. Avisoler ene enden av den lille biten, og enden av strømkabelen fra batteriet. spre kobbertrådene på begge endene, og tvinn begge endene sammen.
Tre en 4cm bit krympestrømpe over begge kablene. Kontrollér at begge kablene sitter godt samlet, og klem på gul kabelsko (hunn) for flatstift (polene på reléene). Dra krympestrømpen over kabelskoen slik at skillet dekkes godt, og varm/krymp. Klem på blå kabelsko (hunn) i andre enden av den lille kabelbiten. Den kabelen du sitter med nå, går fra batteriets plusspol, og kabelskoene i enden kobles på begge 30-polene på dobbeltreléet. (Rød kabel i illuastrasjon)

Gjenta samme prossess for jordkabelen. Denne kobles på begge 86-polene på dobbeltreléet.
(Sort kabel i illustrasjon)

Så til kablene for styrestrøm og strøm til pærene.
Ta for deg kabelstykkene du har klippet for styrestrøm og ny strøm fra rele til pærene.
Avisoler 8-10mm i hver ende. Klem på blå flatstift-sko (hunn) i enden på hver kabel. I andre enden, klem på blå kabelsko av RUND type (hann). Du kan også benytte flatstift-sko her, men disse kan være veldig trange, og vanskelige å jobbe med når det er trangt om plassen. Om du skulle velge å benytte flatstift-sko, for all del benytt helisolerte hunn-stykker.
Du har nå 4 kabelstykker med blå flatstift-sko (hunn) i ene enden, og blå rundstift-sko (hann) i andre enden. Disse kobler du til pol 85 og 87 på hver del av dobbeltreléet. (Grønn og blå kabel i illustrasjon)

Du har nå klargjort det ene dobbeltreléet. Gjør det samme med det andre dobbeltreléet. Vær obs på at det andre dobbeltreléet vil ha andre lengder på kabel fra rele til batteri og jord - kansje også andre lengder fra reléet til pærene. Dette har du målt tidligere.

MONTERING AV RELÉENE:

Når man gjør skikkelig forarbeid, er monteringen relativt enkel. Det kan ta litt tid, avhengig av hvor trangt det er bak lyktene dine, og hvor godt du kommer til.

Koble av polene på batteriet. En tommelfingerregel er å ALLTID gjøre dette når du jobber med elektisk på bilen. Plukk av dekslene bak lyktene om de er på, slik at du kommer til kablene der. Plukk også av lokket på toppen, for å komme til fjernlyset.

Legg reléet omtrent der det skal monteres. Finn kablene til nær- og fjernlys. Det originale ledningsnettet på Calibra har gul kabel for strøm til nærlys, og hvit kabel for strøm til fjernlys. Vær nøye med å kontrollere at fargen stemmer - se hvilken farge det er på kabelen som selve pæra er koblet til.

For å forenkle arbeidet betraktelig, anbefales det å ta ut pærene, slik at tilkoblingen for strøm til pæra er løs, og for å minske rikling og bryting på koblingen i pærefestet. Om du ikke planlegger å bytte pærer, vær nøye med å ikke ta på glasset, samt oppbevar pærene rent og tørt.

Så kommer det kritiske øyeblikket: Klipp over kabelen som fører strøm til pæra (gul for nærlys, hvit for fjernlys - må kontrolleres). Hvis du tok ut pærefestet, skulle denne enden ikke være et problem. Denne kan du jobbe på løs - men påse at du har nok lengde kabel slik at du kommer til med kabelen fra releet.
Andre enden av denne kabelen sitter fast, så her må du være mer nøye. Du trenger nok kabel- lengde her til å avisolere, sette på kabelsko, koble og klemme. Kablene er korte, så det gjelder å finne et punkt å klippe på, som gir deg nok kabel å jobbe med, i begge ender.

Når du har klippet over kabelen, avisolerer du begge ender - og klemmer på blå rundstift-sko (HANN) på begge sidene av kuttet.

Begge endene er nå klare for kobling. Kabellenden som sitter fast, kobles til kabelen fra pol 85 på dene ene delen av dobbeltreléet (blå kabel i illustrasjon) Dette er den gamle strøm- tilførselen, som nå benyttes til å styre reléet. Kabellengden som sitter i pære-festet kobles til kabelen fra pol 87 på samme del av dobbeltreléet (grønn kabel i illustrasjon). Dette er den nye strømtilførselen.

Du har nå koblet opp det ene lyset. Gjør samme prosedyre på det andre lyset, og du er ferdig med den lykten. Gå over og kontroller at koblingene stemmer. Er alt korrekt - sett i pærene og sett på dekslene. Du er nå ferdig med den ene lykten.

Gjenta prosedyrene på den andre lykten, og du er nesten ferdig med koblingene. Gå over reléene og kablene, kontroller at alt stemmer overens med illustrasjonen. Fest så reléene slik at de i sitter godt fast, og koble de lange strømkablene fra reléene til batteriets plusspol. Koble så jord-kablene til gods, eller batteriets minuspol. Bruk stripsene for å feste kablene, slik at de ikke henger løse. Brukes også til å bunte opp for lange kabel- lengder. Pass på at du ikke fester kablene til eller borti bevegelige deler.

Sett på og fest batteriets kabelsko.

Ferdig :)

Om du ønsker, kan du gjenta prosedyren i begynnelsen, for å måle spenningen over pærene nå. Det burde være betraktelig lavere spenningstap - og du kan nyte frukten av ditt arbeid.

Du kan også legge opp ny jording til lyktene. I det originale ledningsnettet er denne kabelen brun, og 0.75mm^2. Mål opp tilstrekkelig lange kabler (helst 4mm^2). Klipp kabelen før den fordeles ut til pærene, skøt ny jord-kabel på enden som fordeles til pærene, med kabelsko. Pga tykkelseforskjellen, bør du bruke helisolert flatstift-sko - rød sko (hann) på original brun kabel, og gul helisolert sko (hunn) på den nye kabelen. Strips og teip enden som går til jord, på den gamle kabelen. Sett på gul ringkabelsko i andre enden av den nye jord-kabelen, og fest den der batteriets minuspol er jordet.

Tilbakemeldinger:


Thomas - 03.06.2008: Man skal faktisk ikke tvinne kobbertrådene før man setter på kabelskoene. De sitter bedre om de ligger rett.
pr0xZen - 16.03.2006: Vipperen styrer originale releer ja. Ulempen er tynne morkne kabler strekt i laaange baner. Derfor dette.
ekdal - 07.03.2006: lysene vil nå bli styrt gjennom 2 releer hver ikke sant? lysbryter-hendelen gir vel strøm til et annet relee i bilen, som gjennom dette releet igjen gir strøm til det nye releet? eller fungerer hendel
pr0xZen - 20.12.2005: 10 watt mindre på 55 watt pære utgjør en god del lystap ja
pr0xZen - 10.12.2005: Joda, går fint å koble seg på jord på 86 hvis det er 12v på 85 . Grunnen til jeg ikke foreslo dette er at hvis du kobler deg på et allerede eksisterende rele, er det antagelig allerede kabelskoer der.
JVS - 10.12.2005: Ok. Hva med jord til tusenmeterne, kan jeg ikke bare koble meg til pol 86 på samme releet? Og en ting til, hvorfor bruker du den orginale kabelen siste biten fra pol 87 og til pærene? Istedenfor å
pr0xZen - 10.12.2005: 45w på en 55w pære er mye lystap
pr0xZen - 10.12.2005: Hvis du vil 1000-meterne skal slås på uavhengig, må du bruke et eget rele. Om du vil dem skal komme på når du slår på langlysene, så kan du koble deg på det eksisterende releet. For å koble deg på
JVS - 10.12.2005: Hvis jeg vil koble opp to tusenmetere i grillen, kan jeg koble meg rett på pol 87 og 86 på releet til fjernlyset i dette oppsettet? Eller er det en fordel med nytt rele?
D_Calibra - 08.12.2005: målte litt i sta fant ut at jeg hadde et spenningstap på 1 volt hadde 13 på batt og 12 på lykta.. satt opp en formel ved ohms lov og fant ut at pærene i lyktene mine en effekt på 45w 10w mindre enn d