Ressurser ▼
Kodeks :: Howto :: Skifte chip / demontere hjerne

Skifte chip / demontere hjerne

Forfatter: Bent

Hjernen sitter montert bak dekselet til høyre for fotplassen til passasjerstolen foran. Skru løs dørlist og deksel for å komme til denne.

Dra ut det hvite klipset som sitter i midten bak her:Løsne disse to klemmene i bakkantDytt inn de to hakene på hver side av denne pluggen, samtidig som du løfte opp kretskortet i bakkant:Nå kan platen dyttes bakover samtidig som den løftes i bakkant:Voila!Tilbakemeldinger:


bent87 - 09.09.2009: elendigt forklart!! hehe også...
bent87 - 07.09.2008: og chipen skal byttes med?