Ressurser ▼
Kodeks :: Howto :: Kontrollere ABS-feilkoder

Kontrollere ABS-feilkoder

Forfatter: codegen

Følgende gjelder feilkoder for ABS-Systemet Bosch 2E/2EH/TCS.


- ABS-Varsellampen tennes hvis det oppstår systemfeil og ABS-systemet kobles deretter ut.
- Feilkoder kan avleses med egnet kodeleser tilkoblet datakontakten eller ABS-diagnosekontakten, eller angis ved hjelp av ABS-Varsellampen.
- Hvis ABS systemet er korrekt, skal lyset slukkes etter ca. 4 sekunder fra tenningen er satt på.


Hvordan sjekke ABS-feilkoder?
1. Skru av tenningen
2. Brokoble klemme A og K på datakontakt3. Skru tenningen på
4. Varsellampen skal blinke
5. Første gruppe med korte blink angir det første sifferet i feilkoden.
6. Andre gruppe med korte blink angir det andre sifferet i feilkoden.
7. Hvert blink skilles av et kort opphold
8. Hver gruppe med blink skilles av et middels langt opphold
9. Hver feilkode skilles av et langt opphold
10. Tell blink fra varsellampe. Sammenlign med feilkodetabell
11. Skru av tenningen
12. Fjern brokoblingsledning

Merknader:
- datakontakten ligger øverst til høyre sett framfra på bilen

Slette feilkoder:
1. Skru av tenningen
2. Slå av og på tenningen 20 ganger
3. Feilkoder er da slettet.


Feilkoder:
12: Diagnose - Kommer opp før og etter du har gått igjennom feilkodene
16: Magnetventiler, venstre foran
17: Magnetventiler, høyre foran
18: Magnetventiler, bak
19: ABS-relè - krets
25: Impulsskivetenner skadet
35: Pumpemotorrelè - krets
37: Bryter for bremsepedalposisjon - krets
39: Hjulhastighetsføler, venstre foran - feil signal
41: Hjulhastighetsføler, venstre foran - krets
42: Hjulhastighetsføler, høyre foran - feil signal
43: Hjulhastighetsføler, høyre foran - krets
44: Hjulhastighetsføler, venstre bak - feil signal
45: Hjulhastighetsføler, venstre bak - krets
46: Hjulhastighetsføler, høyre bak - feil signal
47: Hjulhastighetsføler, høyre bak - krets
48: Lav spenningstilførsel
55: ABS-Styreenhet - feil


Kontrollering av varsellampe som ikke fungerer (Bosch 2E)
1. Slå tenningen på
2. Kontroller at varsellampen tennes
3. Hvis ikke: Skru av tenningen, kontroller deretter sikringen.
4. Koble fra ABS-styreenhetens multikontakt
5. Slå tenningen på.
6. Kontroller at varsellampen tennes.
7. Hvis ikke: Skru av tenningen.
8. Fjern systemrelè
10. Brokoble klemme L1 og 87a på relèblokk11. Slå tenningen på
12. Kontroller at varsellampen tennes
13. Fjern brokoblingsledning.
14. Kontroller ledninger, relè og pære.


Kontrollering av varsellampe som ikke fungerer (Bosch 2EH/TCS)
1. Slå tenningen på
2. Kontroller at varsellampen tennes
3. Hvis ikke: Skru av tenningen
4. Koble fra 25-pinners multikontakt på ABS-styreenhet
5. Koble fra 4-pinners multikontat på ABS-styreenhet
6. Koble klemme 4 på 4-pinners multikontakt på ledningssett til jord
7. Slå tenningen på
8. Kontroller at varsellampen tennes
9. Hvis ikke: Skru av tenningen
10. Kontroller ledninger, sikring og pære


Oppdatering:

Til dere som har problemmer med å lese ut feilkoder, kan dere prøve dere fram med manuel feilsøking. Legger ved linker til PDF filer til hver av ABS-Systemene her, så kan dere og multimeteret, evt. oscilloskopet leke dere litt.

Bosch 2E(90-92):
http://www.home.no/stiancod3gen/ABSManuel-Bosch2E.pdf

Bosch 2EH(92- (Uten Antispinn)):
http://www.home.no/stiancod3gen/ABSManuel-Bosch2EH.pdf

Bosch 2EH TCS(92- (Med Antispinn)):
http://www.home.no/stiancod3gen/ABSManuel-Bosch2EH-TCS.pdf